עיצוב לוגו לחברת הנדל"ן - גינדי החזקות
עיצוב מארז קטלוגים לשיווק מתחם נדל"ן - גינדי החזקות

גינדי תל אביב

חברת החזקות נדל"ן
.