עיצוב לוגו למרכז מיכל דליות

מיכל דליות

מיתוג מרכז לייעוץ והדרכה של מיכל דליות - "סופר נני" של ישראל
.