MENU

קהילה חברתית ועסקית עבור סטודנטים אשר לומדים בכל העולם ועוברים מעיר לעיר.

המטרה של החברה ליצור "נחיתה רכה" לסטודנטים בארץ היעד.

הכוללת: מציאת מקומם מגורים, פעילות חברתיות, העשרה, בילויים ועוד

TYPOGRAPHY

COLORS


  • PANTONE BLACK

  • WHITE

  • PANTONE 640

CONTACT US

עוד צעד אחד קטן לעבר מותג מושלם

להשארת פרטים

Back to Top

נגישות