MENU

PINKPARK מציעה אפליקציה שמשדכת בין מחפשי חניה בתל-אביב לבעלי חניות פנויות בעיר תל-אביב.

באמצעות מערך שליטה ובקרה, המבוסס על טכנולוגיה ייחודית מסוגה, בכל רגע נתון נבדק מצב החניות הזמינות בעיר ואליהן מופנים נהגים המחפשים חניה. 

האתגר היה להחדיר ולהחדיר שירות חדש עם קונספט ייחודי בעיר רוויית מסרים ועם מצוקת חניה. 

התהליך כלל בחירת שם חזק, קליט ואופטימי תוך פיתוח שפה רעננה, בולטת וזכירה ואט אט נצבעה העיר בורוד באמצעות מתקני רחוב ושילוט, והטמעתו כחלק במרקם העיר ובתודעת תושביה.

TYPOGRAPHY

COLORS


  • C0 M100 Y0 K0

  • WHITE

  • C0 M0 Y0 K10

  • C0 M0 Y0 K100

CONTACT US

עוד צעד אחד קטן לעבר מותג מושלם

להשארת פרטים

Back to Top

נגישות